استاد خرم

سالروز درگذشت استاد
“همایون خرّم”
هنرمند گران مایه ی
موسیقی ایران، گرامی باد.